montaż przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

TOPAS
biologiczne oczyszczalnie ścieków w wersji podstawowej

poznaj urządzenie, które osiąga najwyższe parametry oczyszczania — potwierdzone przez akredytowane laboratoria, z możliwością zdalnej obsługi z dowolnego miejsca na świecie, praca do 90 dni bez dopływu ścieków, do 72 h pracy w trybie przeciążenia, biologiczna pozwalająca na odzyskanie wody i jej ponowne wykorzystanie!

Najlepsze parametry oczyszczania

Oczyszczalnie TOPAS należą do oczyszczalni typu SBR, w których proces neutralizacji zwartych w ściekach związków biogennych, zachodzi w sposób sekwencyjny, w obrębie jednego zbiornika. Działanie oczyszczalni TOPAS oparte jest o technologię biologicznego oczyszczania ścieków, niskoobciążonym osadem czynnym, w sekwencyjnym reaktorze (tzw. SBR), stanowiącym urządzenie kompaktowe i odporne na trudne warunki gruntowe.  Zastosowana technologia pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków i tym samym spełnienie norm jakościowych, określonych w obowiązującym rozporządzeniu.

Wszystkie urządzenia posiadają nowoczesny i inteligentny system sterowania „TOM”, umożliwiający użytkownikowi, przebywającemu w domu, wgląd i kontrolę nad przebiegiem procesu, dzięki możliwości podłączenia się do wewnętrznej sieci Wi-Fi oczyszczalni. 

Woda pochodząca z oczyszczalni TOPAS w wersji podstawowej może być:

  • odprowadzona do gruntu,
  • odprowadzona do cieku wodnego,
  • można podlewać nią ogórd z wyłączeniem roślin jadalnych!
W przypadku gdy woda pochodząca z oczyszczalni miałaby być powtórnie zastosowana w twoim domu sprawdź oczyszczalnie Topas z dodatkowym wyposażeniem!
Topas 80