Serwis

Wsparcie techniczne dla klientów

Poniżej znajdziecie Państwo pliki do pobrania. Instrukcja przydomowa oczyszczalnia ścieków Topas oraz zgłoszenie serwisowe, które należy wypełnić i wysłać na adres: serwis@lwt.com.pl

Możecie Państwo skorzystać również  z interaktywnego zgłoszenia serwisowego dostępnego poniżej, a kopia zgłoszenia zostanie  przesłana na podany adres email.


Leave this field blank

Jedyny autoryzowany w Polsce serwis oczyszczalni Topas!

Nasza firma jako jedyna w naszym kraju świadczy autoryzowane usługi serwisu oczyszczalni ścieków Topas.

uzdrowimy każde urządzenie

Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dlaczego serwis jest potrzebny?

Aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych norm wartości ścieków należy pamiętać o zapewnieniu posiadanej oczyszczalni właściwej i profesjonalnej opieki. Brak regularnych serwisów doprowadzić może nie tylko do szybszej eksplatacji urządzenia oraz także do jego uszkodzenia. 

W następstwie czego konieczna będzie naprawa. Zwracamy szczególną uwagę, że niewłaściwy serwis lub jego brak, może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Zapewnienie odpowiedniej opieki serwisowej pozwoli uniknąć przestojów w pracy. Konsekwencją czego są wysokie koszty jej ponownego przywrócenia do właściwego funkcjonowania. Najgorszym następstwem jednak w przypadku takiego stanu rzeczy, jest  zatrucie środowiska naturalnego oraz wysokie kary.

serwis przydomowych oczyszczalni ścieków Poznań

Zakres prac serwisowych

  • Kontrola pracy oczyszczalni ścieków wraz z kontrolą, poszczególnych faz jej działania.
  • Przegląd i konserwacja systemu napowietrzania oraz elementów instalacji hydraulicznej. 
  • Czyszczenie komór oczyszczalni oraz pomp i filtrów.
  • Ciśnieniowe pranie złoża filtra piaskowego.
  • Odpompowywanie nadmiaru osadu. 
  • Montaż dodatkowej wentylacji oczyszczalni.
  • Montaż i serwis dmuchaw membranowych oraz łopatkowych, AirMac, BECKER, GAST, SECOH.
  • Ocena stanu i ewentualna naprawa lub wymiana elektrozaworów.
  • Wymiana podzespołów napowietrzania (filtrów powietrza, membran i łopatek, dysz napowietrzających).

Jedyny autoryzowany w Polsce serwis oczyszczalni Topas!

Nasza firma jako jedyna w naszym kraju świadczy autoryzowane usługi serwisu oczyszczalni ścieków Topas.

Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków, to jedna z naszych specjalności. Serwisujemy urządzenia różnych producentów (min. AquaEco). Jak mało kto znamy się na procesie oczyszczania ścieków. W przypadku problemu szukamy przyczyny a nie leczymy objawów!

Czy twoja oczyszczalnia spełnia parametry?

Każdy użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków, niezależnie od miejsca jej funkcjonowania (teren prywatny, czy własność państwowa) zobowiązany jest do utrzymania właściwej jakości ścieku na odpływie. Parametry oczyszczonej wody na odpływie każdego urządzenia w zależności od jego lokalizacji (chodzi prze wszystkim o położenie względem aglomeracji miejskich i ich wielkości) określają przepisy. Jest to Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  Użytkowników małych i średnich oczyszczalni ścieków dotyczą wartości podane w tabeli z Załącznika nr 2, jak poniżej.

Parametry przydomowych oczyszczalni ścieków

Części zamienne stanowią ważny element sprawnego funkcjonowania każdego urządzenia. Posiadamy w ofercie szereg elementów wymiennych, podlegająch normalnemu procesowi zużycia. Dostępne są membrany, łopatki, dysze, pływaki (sondy pływakowe), elektrozawory (z podziałem na normalnie otwarty, normalnie zamknięty). Pompy do wody, pompy mamutowe, kompresory (AirMac, Becker, Thomas – Yasunaga, HiBlow, Kubicek). Jeżeli szukasz innych elementów prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny. 

Medical

Nasze realizacje, oczyszczalnie, które przywróciliśmy do sprawności