TOPAS oczyszczalnie z recyklingiem wody

odzyskanie wody z oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków Topas
z filtrem i lampą UV

Innowacyjne urządzenie pozwalające na odzyskanie oraz ponowne wykorzystanie wody pochodzącej z przydomowych oczyszczalni ścieków! Uzyskaj najczystszą wodę oraz kontroluj pracę urządzenia przez telefon komórkowy!

Jak to działa?

ponowne wykorzystanie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków w twoim domu do prania

Lampa UV to urządzenie instalowane w przydomowej oczyszczalni ścieków TOPAS. Jej zastosowanie umożliwia pożycie się z wody wszystkich rodzajów glonów, grzybów, bakterii i wirusów, które powodować mogą różnego rodzaju choroby i infekcje. Skutecznie radzi sobie z patogenami chorób takich jak: cholera, tyfus, grypa czy WZW. 

Zalety stosowania lampy UV w przydomowej oczyszczalni ścieków: 

  • brak konieczności stosowania chemii – jest to fizyczny proces dezynfekcji,
  • nie zmienia smaku i zapachu wody – nie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne,

  • nie zmienia pierwotnego składu wody,

  • brak produktów uboczne dezynfekcji,

  • efekt jest prawie niezależny od chemii i temperatury wody,

  • 10 sekund – tyle wynosi max czas dezynfekcji wody w fazie przepływu,

  • mały rozmiar, energooszczędność, ekologia – to cechy systemu uzdatniania wody z wykorzystaniem lampy UV

do czego można wykorzystać taką wodę?

Ponownie odzyskana przez nas woda pochodząca z oczyszczalni ścieków Topas z lampą UV służyć może jako woda przemysłowa oraz do podlewania roślin, spłukiwania toalet, czy prania ubrań. Nie nadaje się ona jednak do spożycia, aby było to możliwe, konieczne jest zainstalowanie w oczyszczalni filtra piaskowego, po przejściu przez który, oczyszczona woda pozbawiona zostanie zawiesin i cząstek koloidalnych i dopiero wówczas poddana zostanie działaniu lampy UV. Zawiesiny w wodzie mogą absorbować promienie UV, wpływając tym samym na obniżenie poziomu dezynfekcji, dlatego w celu pozyskania wody pitnej z naszej przydomowej oczyszczalni ścieków Topas konieczne jest jej odpowiednie doposażenie. Szukasz więcej informacji o oczyszczalniach Topas kliknij po więcej lub skontaktuj się z nami!

Sprawdź jak działa lampa UV!

Elementy wyposażenia dodatkowego oczyszczalni Topas w wersji premium

Filtr piaskowy oczyszczalnia Topas

Lampa UV

W ciągu maksymalnie 10 s dezynfekuje wodę, niwelując z jej składu glony, bakterie, grzyby i wirusy.

Filtr piaskowy

Zastosowanie filtra piaskowego w końcowym etapie procesu oczyszczania ścieków powoduje pozbycie się z nich wszelkich zawiesin i cząstek koloidalnych, które mogą absorbować promienie UV i wpływać na nieskuteczność dezynfekcji lampą.

Lampa UV TOPAS

Moduł GSM

Każda oczyszczalnia Topas posiada moduł sterujący jej pracą TOM, dodatkowe doposażenie urządzenia w moduł GSM pozwala na zdalne sterowanie i kontrolowanie pracy oczyszczalni przez telefon komórkowy, z dowolnego miejsca na świecie.

Dozowanie koagulantu

Koagulant glinowy stosowany jest w celu wspomagania procesu defosfatacji, czyli strącania i redukcji związków fosforu, zawartych w ściekach. Defosfatacja zachodzi wraz z denitryfikacją w fazie zwrotnej.

No. 1 w Europie!

Najwyższy stopień oczyszczania!

Topas osiąga najwyższy stopień oczyszczania ścieków bytowych spośród dostępnych na rynku oczyszczalni. Potwierdzają to wyniki badań akredytowanych laboratoriów w całej Polsce oraz międzynarodowe certyfikaty. Biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas to hit na rynku skandynawskim!

W pełni automatyczna!

Nie musisz martwić się o poprawność funkcjonowania urządzenia, możesz kontrolować ją telefon komórkowy! Moduł Tom kontroluje pracę oczyszczalni i w razie potrzeby przełącza urządzenie w odpowiedni tryb.

Ekologiczna!

Naturalny proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii osadu czynnego nie wymaga stosowania żadnych wspomagaczy w postaci biopreparatów Oczyszczony ściek spełnia wymogi określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych.

Ekonomiczna!

Inwestycja w biologiczną oczyszczalnię Topas oznacza koniec z comiesięczną wizytą wozu asenizacyjnego. Pozwala ona na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Koszty eksploatacji ograniczają się do kosztów zużycia energii potrzebnej do pracy urządzenia i wywozu nadmiaru osadu raz w roku.