Zbiorniki z tworzyw sztucznych

Niestandardowe konstrukcje i zbiorniki z tworzyw sztucznych.

spawanie polipropylenu to nasza specjalność

To organiczny związek chemiczny, otrzymywany w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji propenu. Jest jednym z naczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych oznaczanych symbolem PP.

Aspekt ekologiczny

Polipropylen jest materiałem, który podlega recyklingowi i podczas jego rozkładu nie dochodzi do wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Zwany jest on także “najczystszym” w procesie wytwarzania tworzywem sztucznym, ze względu na najmniejszą emisję CO2. 

zalety konstrukcji z polipropylenu

odporność chemiczna

Polipropylen odporny jest na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników organicznych. Negatywny wpływ mają na niego jedynie bardzo silne utleniacze oraz silne związki zasadowe. 

Odporność na temperatury

Dzięki wysokiej odporności na temperatury związek ten znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Dopiero działanie temperatury 270 °C powoduje jego rozpad czyli topnienie – co wykorzystywane jest przez nas w procesie spawania.

Zerowa absorbcja

Absorpcja wody wynosi od 0,01 do 0,03%, jest więc to materiał idealnie służący do jej gromadzenia i przechowywania. Dodatkowo jego bezwonność sprawia, że PP jest wykorzystywany na ogromną skalę w przemyśle spożywczym.