Oczyszczalnia ścieków TOPAS 40

77016,14  (62614,75  netto)

Uwaga: w przypadku oczyszczalni ścieków czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni od daty jego złożenia. 

Opis

Topas 40 to biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana, posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków. Parametry ścieków oczyszczonych na wylocie spełniają normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych. Redukcja zanieczyszczeń na poziomie  98%, potwierdzona jest wynikami badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO. Oczyszczalnia Topas 40 dedykowana jest dla bloków, wspólnot mieszkaniowych, zespołu domów, osiedli, budynków użyteczności publicznej, takiej jak: szkoły, przedszkola, żłobki, hoteli czy restauracji.

Każde urządzenie jest w pełni wyposażone oraz posiada Moduł TOM, który odpowiedzialny jest za zautomatyzowany tryb pracy urządzenia. Umożliwia na ustawianie parametrów oczyszczalni w trybie online poprzez emitowanie sieci WiFi. Po zalogowaniu się otrzymujemy informację m.in. o poziomie ścieków w poszczególnych komorach, temperaturze, pH, ilości ścieków oczyszczonych w różnych konfiguracjach, czasie pracy podzespołów czy aktualnej fazie pracy oczyszczalni  poprzez ruchomą wizualizację.

Zalety urządzenia:

 • Możliwość sprawnej pracy urządzenia nawet do 3 miesięcy bez dopływu świeżych ścieków.  Inteligentny system oczyszczania zastosowany w biologicznych oczyszczalniach ścieków TOPAS, wyposażony w sterownik „TOM”, jest w stanie pracować bez regularnego dopływu ścieków nawet do 3 miesięcy, po czym powrócić do natychmiastowego wznowienia pracy. Wydajność procesu jest płynnie regulowana przez sterownik w taki sposób, że po osiągnięciu 10% stopnia wydajności przechodzi w tzw. tryb stand by, w którym składniki z osadnika, w sposób kontrolowany uzupełniają układ, w taki sposób, że ostatnia faza przepływowa trwa ok. 50 godzin i po której następuje faza powrotna, podczas której substrat organiczny odprowadzany jest z osadnika do komory akumulacji.
 • NOWOŚĆ! Możliwość  odzyskania wody do ponownego wykorzystania w ogrodzie czy gospodarstwie domowym. Modułowa konstrukcja urządzenia i możliwość jej doposażenia, czy powiększenia zbiorników wraz ze wzrostem korzystających z niego użytkowników pozwala na zainstalowanie nawet w istniejących już urządzeniach komory filtra piaskowego i lampy UV. Zastosowanie  obu tych elementów pozwala na oczyszczanie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków w stopniu pozwalającym na jej spożywcze wykorzystanie!
 • Odporność na mrozy nawet do -20 °C. Dużym atutem oczyszczalni TOPAS jest możliwość nieustania jej pracy w warunkach długotrwałych mrozów (-20°C lub mniej) nie jest zatrzymywane, dzięki możliwości wprowadzenia urządzenia w 100 % tryb manualny (bez wyłączania dmuchawy) gwarantujący stałą cyrkulację wody w oczyszczalni.
 • Możliwość doposażenia urządzenia. Biologiczne oczyszczalnie ścieków TOPAS umożliwiają doposażenie urządzenia w dozownik koagulantu PAX. Koagulacja jest to proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty, o nieregularnej strukturze. W wyniku koagulacji może następować zjawisko żelowania- tworzenia się past i materiałów stałych, sedymentacji lub pokrywania powierzchni mieszaniny warstwą fazy rozproszonej. Stosowanym często koagulantem jest koagulant PAX, będący związkiem nieorganicznym opartym na trójwartościowym glinie Al3+. PAX jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Koagulanty z grupy PAX znakomicie wbudowują się w osad czynny, poprawiając jego kondycję, przyczyniają się do redukcji ładunków, doskonale sprawdzają się w zagęszczaniu osadu (tworzenie zwartych kłaczków), a także w procesie zwalczania bakterii nitkowatych. Nadmierna obecność bakterii z tej grupy stanowi główną przyczynę złej sedymentacji osadu czynnego, która prowadzi do poważnych zaburzeń technologicznych, takich jak: powstawanie osadu spęczniałego, wypływającego, piany przekształcającej się w gęsty kożuch, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.
 • Możliwość montażu na obszarach Natura 2000 i Parków Narodowych. Najwyższy stopień oczyszczania ścieków wśród dostępnych na rynku urządzeń powoduje, że oczyszczalnie Topas mogą być instalowane na obszarach szczególnie wymagających, gdzie egzekwowane parametry ścieków oczyszczonych są wyjątkowo wyśrubowane.

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach Topas!

Parametry urządzenia

 • Liczba użytkowników: 8-40
 • Kształt zbiornika: prostokąt
 • Ilość zbiorników: 1
 • Dobowa przepustowość: 6 m3
 • Wysokość: 2,3 m
 • Szerokość: 4 m
 • Waga: 1800 kg
 • Dobowy pobór energii: 9,6 kWh
 • Średnica wylotu: 160 mm
Oczyszczalna ścieków Topas 40 z funkcją recyklingu wody
Oglądasz: Oczyszczalnia ścieków TOPAS 40 77016,14  (62614,75  netto)
Dodaj do koszyka