Lampa UV TOPAS

TOPAS
oczyszczalnie ścieków z dodatkowym wyposażeniem

poznaj urządzenie, które osiąga najwyższe parametry oczyszczania — potwierdzone przez akredytowane laboratoria, z możliwością zdalnej obsługi z dowolnego miejsca na świecie, praca do 90 dni bez dopływu ścieków, do 72 h pracy w trybie przeciążenia, biologiczna pozwalająca na odzyskanie wody , pozbycie z niej wszelkich bakterii w tym E.Coli i jej ponowne wykorzystanie w twoim domu!

Dodatkowe wyposażenie Topas - co daje?

Oczyszczalnie TOPAS  wersji premium posiadają dodatkowe wyposażenie, które powoduje, że pochodząca z niego woda nadaje się do:

  • podlewania ogórdu-w tym roślin jadalnych,
  • gospodarczego wykorzystania wody w domu-pranie, dolnopółki (np. spłukiwanie toalety).

Urządzenie doposażone  zostało w komorę filtra  piaskowego (eliminującego ewentualne pozostałości zawiesin)  oraz system dozowania środka strącającego fosfor, dodatkowo wspierających proces oczyszczania ścieków. Wszystkie urządzenia posiadają nowoczesny i inteligentny system sterowania „TOM”, umożliwiający użytkownikowi, przebywającemu w domu, wgląd i kontrolę nad przebiegiem procesu, dzięki możliwości podłączenia się do wewnętrznej sieci Wi-Fi oczyszczalni. Dodatkowo sterownik  może zostać połączony z modułem GSM, dzięki czemu użytkownik informowany jest o parametrach pracy lub ewentualnych awariach, umożliwia także zdalny nadzór nad pracą urządzenia. Lampa UV w końcowym etapie pozbawia wodę patogenów, bakterii (w tym E. Coli), wirusów i grzybów. 

 

Szeroka oferta urządzeń, o przepustowości od 0,8 do 60 m3/d, sprawia, że oczyszczalnie typu TOPAS służyć mogą zarówno klientom indywidualnym, jak i obsługiwać wspólnoty mieszkaniowe, a nawet większe wsie. 

Topas 80