LiWaterTech

załatwimy całą papierologię za Ciebie

Doradztwo i opracowania

operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny, raport oddziaływania na środowisko, projekt budowlany, formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – zrobimy to za Ciebie!

Zastanawiasz się nad budową przydomowej oczyszczalni - doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania!

dokumentacja oczyszczalni ścieków operat wodnoprawny
Zastanawiasz się nad opłacalnością i wyborem przydomowej oczyszczalni ścieków? Przygotujemy dla Ciebie indywidualną analizę!

Zastanawiasz się nad wyborem pomiędzy przydomową oczyszczalnią ścieków, szambem czy może czekasz, aż ruszy budowa zapowiadanej sieci kanalizacyjnej? Niezależnie, którą opcję wybierzesz warto skonsultować się z ekspertem, w tej dziedzinie. Nasza firma pomoże, doradzi i odpowie na wszystkie pytania, a także przygotuje analizę dopasowaną pod indywidualne potrzeby klienta. Doradzimy:

 

Przeprowadzimy procedurę zgłaszania zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków! Zrobimy za Ciebie operat wodnoprawny.

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań
Przygotujemy i złożymy pełną dokumentację zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga złożenia operatu wodnoprawnego, którego opracowaniem zajmie się nasza firma!

4 kroki - jak zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni.

W celu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zmierzyć się z kilkoma formalnościami. Podpowiadamy jak ta procedura wygląda w praktyce!

 Sprawdź, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to czy nie zabrania on budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce. 

W świetle ustawy 0 zagospodarowaniu przestrzennym gmina może podjąć decyzje zakazujące lub ograniczające budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Może się tak zdarzyć w przypadku gmin o terenach cennych przyrodniczo lub w przypadku planów budowy własnej kanalizacji. Zdarzają się również przypadki lobbowania firm opróżniających szamba, którym przydomowe oczyszczalnie odbierają zyski. Informacji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udziela wydział architektury Starostwa Powiatowego. Jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający budowę oczyszczalni, możemy przejść do kroku 2. Jeśli gmina nie ma planu, wówczas trzeba wystąpić o warunki zabudowy, wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Niestety czasami trzeba czekać na nie nawet dwa miesiące.

 Sprawdź jaką ilość ścieków produkujesz. 

W świetle prawa wodnego zwykłe użytkowanie wody to produkcja ścieków do 5m3/dobę , nie wymaga ono występowania o pozwolenie wodnoprawne (chyba, że odprowadzasz ścieki oczyszczone poza obrębem swojej działki lub do cieku wodnego czyli do wód powierzchniowych wówczas niezależnie od zrzucanej ilości musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne). Przeciętnie 4-osobowa rodzina produkuje ścieki w ilości do 1 m3/dobę.

Wybierz miejsce i rodzaj oczyszczalni. 
Sprawdź, czy oczyszczalnia zmieści się na twojej działce, przy zachowaniu odległości wymaganych ustawą „Prawo budowlane”. 15 m od studni z wodą pitną (również studnią sąsiada), 5 m od pomieszczeń mieszkalnych, 2 m od granicy działki, 1,5 m między nitką drenażową a poziomem wód gruntowych. Urzędy mogą zażyczyć sobie przeprowadzenie badania geotechnicznego poziomu wód gruntowych. Jeśli jest on wysoki, nie można zastosować na działce osadnika z drenażem. Wówczas trzeba wybrać biologiczną oczyszczalnię ścieków (np. typu Topas), która zapewnia redukcję zanieczyszczeń w stopniu 99%. Tak oczyszczony ściek można powtórnie wykorzystać do celów gospodarczych. Gdy oczyszczoną wodę zamierzamy odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych poza terenem działki (np. do rowu melioracyjnego), potrzebne jest jeszcze pozwolenie wodno prawne, wydawane przez Starostwo Powiatowe.

Zgłoś budowę oczyszczalni. 

Oczyszczalnia o wydajności do 7,5 m3/dobę (np. modele Topas 5 – 40) nie wymaga pozwolenia na budowę. Aby rozpocząć instalację należy powiadomić o tym 30 dni wcześniej Starostwo Powiatowe. Jest to tzw. zgłoszenie budowlane (odpowiedni druk do pobrania w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego). Do zgłoszenia trzeba dołączyć: – warunki zabudowy (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego), – dokument własności działki, – opis rodzaju oczyszczalni, – parametry techniczne oczyszczalni, – szkic instalacji, – planowany termin instalacji. Urzędnicy mają 30 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to możliwość przystąpienia do budowy.

  Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego czyli to musi złożyć operat wodnoprawny.

  Operat wodnoprawny to zestaw dokumentów składający się z części opisowej oraz graficznej, będący podstawą do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez organy administracji państwowej na drodze postępowania administracyjnego i w związku z czym podlega kodeksowi Postępowania Administracyjnego. 

  Operat tak naprawdę określa i argumentuje potrzeby wodne przyszłego użytkownika. 

  Pozwolenie to najkrócej rzecz ujmując wymagane jest w przypadku osób fizycznych w przypadku gdy chcą odprowadzać ścieki oczyszczone do cieku wodnego czy rowu melioracyjnego (bez względu na ilość zrzutu) oraz gdy dzienny zrzut przekraczać ma 5m3/d. 

  W przypadku osoby prawnej nie ma znaczenia sposób, wielkość czy miejsce odprowadzania oczyszczonego ścieku, bezwzględnie pozwolenie jest wymagane przez organy administracyjne. 

  Pozwolenie wodnoprawne w oparciu o Ustawę Prawo Wodne pozwala na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych) 
  • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).