Przydomowe oczyszczalnie ścieków

1-15 osób

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas

Stopień oczyszczenia ścieków do:
0%

Typoszereg oczyszczalni ścieków Topas przeznaczonych do małej ilośći ścieków zawiera modele Topas 5, 8, 10 oraz 15. Różnią się one wielkością a co za tym idzie możliwością przerobową oraz maksymalną  przepustowością dobową. Zastanawiasz się nad oczyszcalnią – sprawdź jak działa i jakie korzyści wynikją z zainwestowania w urządzenie.

15-65 osób, jeśli szukasz większej oczyszczalni kliknij po więcej!

65-400 osób – potrzebujesz dużej, wydajnej oczyszczalni, kliknij po więcej informacji!

Czym jest oczyszczalnia ścieków Topas?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków z domów, obiektów rekreacyjnych, małych zakładów. Przy innych ściekach niż bytowe należy zwrócić uwagę, aby były one biologicznie oczyszczalne (pH w przedziale 6,5 – 7,8 CHZT = maks. 4 x BZT5), a ich ilość i obciążenie odpowiadało wydajności oczyszczalni. Budowa przydomowych oczyszczalni o wydajności od 7,5 m3/dobę wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oczyszczalnie o takiej wydajności mogą obsłużyć od 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Tego typu oczyszczalnie znajdują zastosowanie przy placówkach szkolnych, osiedlach, czy niewielkich zakładach pracy. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zalecane są tam, gdzie właściwości gruntu nie pozwalają na zastosowanie oczyszczalni drenażowej. Wówczas oczyszczone ścieki można odprowadzać do rzeki lub do rowu melioracyjnego.Takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ oczyszczalnie biologiczne typu Topas gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Ponadto modele oczyszczalni Topas 5 – Topas 30 nie wymagają składania wniosku o pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do odbiornika zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Prawem Wodnym produkcja ścieków w ilości do 5m3/dobę nie podlega temu zobowiązaniu. Oczyszczalnie biologiczne Topas dają możliwość oszczędności wody poprzez zawrócenie jej do środowiska. Woda na wypływie oczyszczalni jest na tyle klarowna i oczyszczona, że może zostać także powtórnie wykorzystana do celów gospodarczych.

Cena:

1615 €

Oczyszczalnia Topas 5 (okrągła)

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

0,8 m3

Wymiary

Wys: 2,0-3,0 m

Głębokość odpływu

04-2,2 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

-

Oczyszczalnia Topas 5 (prostokątna)

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

0,8 m3

Wymiary

Wys: 2,4-3,4 m

Głębokość odpływu

04-2,2 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

2346 €

Oczyszczalnia Topas 8

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

1,2 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:1,2 m / Dł:1,5m

Głębokość odpływu

0,5-1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

3115 €
Oczyszczalnia Topas 10

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

1,5 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:1,2 m / Dł:2m

Głębokość odpływu

0,5-1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Średnia przydomowa oczyszczalnia ścieków

Cena:

3462 €

Oczyszczalnia Topas 15

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

4,5 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:1,5 m / Dł:2m

Głębokość odpływu

0,5-1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

× Jesteśmy na Whats App