Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków

wyleczymy każde urządzenie!

Dlaczego serwis oczyszczalni ścieków jest potrzebny?

Aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych norm wartości ścieków należy pamiętać o zapewnieniu posiadanej oczyszczalni właściwej i profesjonalnej opieki. Brak regularnych serwisów doprowadzić może nie tylko do szybszej eksplatacji urządzenia ale także do jego uszkodzenia w efekcie czego konieczna będzie naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków. Zwracamy szczególną uwagę, że niewłaściwy serwis lub jego brak może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Pozwoli to także uniknąć przestojów w pracy, wysokich kosztów jej ponownego przywrócenia do właściwego funkcjonowania oraz konsekwencji z powodu zatrucia środowiska naturalnego.

Zakres prac serwisowych:

  • kontrola pracy oczyszczalni ścieków wraz z kontrolą, poszczególnych faz jej działania, 
  • przegląd i konserwacja systemu napowietrzania, elementów instalacji hydraulicznej, 
  • czyszczenie komór oczyszczalni,  pomp i filtrów, 
  • ciśnieniowe pranie złoża filtra piaskowego, 
  • odpompowywanie nadmiaru osadu, 
  • montaż dodatkowej wentylacji oczyszczalni, 
  • montaż i serwis dmuchaw membranowych i łopatkowych, AirMac, BECKER, GAST, SECOH,
  • ocena stanu i ewentualna naprawa lub wymiana elektrozaworów,
  • wymiana podzespołów napowietrzania (filtrów powietrza, membran i łopatek, dysz napowietrzających).

Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków, to jedna z naszych specjalności. Serwisujemy urządzenia różnych producentów (min. AquaEco), ponieważ jak mało kto znamy się na procesie oczyszczania ścieków, przypadku problemu szukamy przyczyny, a nie leczymy objawy!

Czy twoja oczyszczalnia spełnia parametry?

Każdy użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków, niezależnie od miejsca jej funkcjonowania (teren prywatny, czy własność państwowa) zobowiązany jest do utrzymania właściwej jakości ścieku na odpływie. Parametry oczyszczonej wody na odpływie każdego urządzenia w zależności od jego lokalizacji (chodzi prze wszystkim o położenie względem aglomeracji miejskich i ich wielkości) określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  Użytkowników małych i średnich oczyszczalni ścieków dotyczą wartości podane w tabeli z Załącznika nr 2, jak poniżej.

Parametry przydomowych oczyszczalni ścieków

Części zamienne

mamy co trzeba!

Części zamienne stanowią ważny element sprawnego funkcjonowania każdego urządzenia. Posiadamy w ofercie szereg elementów wymiennych, podlegająch normalnemu procesowi zużycia. Dostępne są membrany, łopatki, dysze, pływaki (sondy pływakowe), elektrozawory (z podziałem na normalnie otwarty, normalnie zamknięty), pompy do wody, pompy mamutowe, kompresory (AirMac, Becker, Thomas – Yasunaga, HiBlow, Kubicek). Jeżeli szukasz innych elementów prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny. 

Kompresor do przydomowej oczyszczalni ścieków

Kompresory do przydomowych oczyszczalni ścieków

Membranowe: SECOH EL-S:  60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 oraz zestawy naprawcze do poszczególnych modeli. AirMac BD: 40, 60, 80, 120, 150 oraz zestawy naprawcze do poszczególnych modeli. Łopatkowe: BECKER DT 4.16 (3 i 1-fazowy), BECKER DT 4.25 (3 i 1-fazowy) BECKER DT 4.40 (3 i 1-fazowy). 
Elektrozawór do przydomowej oczyszczalni ścieków

Elektrozawory

Elektromagnetyczne dwudrogowe 1" (cal), 230V, N/O, N/Z Elektromagnetyczne trójdrogowe 1/2"(cala), 230V 3/4" (cala), 230V
Pływak do przydomowej oczyszczalni ścieków

Pływaki

MAC 3, MAC 5 kabel PVC i neoprenowe o długościach: 3, 5, 10 m
Dyfuzory do przydomowej oczyszczalni ścieków

Dyfuzory

rurowe, talerzowe, płytowe

Nasza pozostała oferta

Sprawdź jak jeszcze możemy Tobie pomóc!

× Jesteśmy na Whats App