65-400 osób

Duże oczyszczalnie ścieków

Stopień oczyszczenia ścieków do:
0%

Typoszereg oczyszczalni Topas przeznaczonych do małej ilośći ścieków zawiera modele Topas 80, 100, 130, 160, 200, 250, 300, 350,  oraz 400. Różnią się one wielkością a co za tym idzie możliwością przerobową oraz maksymalną  przepustowością dobową. Zastanawiasz się nad oczyszcalnią – sprawdź jak działa i jakie korzyści wynikją z zainwestowania w urządzenie. 

Małe oczyszczalnie

1-15 osób, idealne gdy szukasz oczyszczalni do domu jednorodzinnego. 

Średnie oczyszczalnie

15-65 osób, jeśli szukasz większej oczyszczalni kliknij po więcej!

Czym jest oczyszczalnia Topas?

Biologiczna oczyszczalnia Topas znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków z domów, obiektów rekreacyjnych, małych zakładów. Przy innych ściekach niż bytowe należy zwrócić uwagę, aby były one biologicznie oczyszczalne (pH w przedziale 6,5 – 7,8 CHZT = maks. 4 x BZT5), a ich ilość i obciążenie odpowiadało wydajności oczyszczalni. Budowa przydomowych oczyszczalni o wydajności od 7,5 m3/dobę wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oczyszczalnie o takiej wydajności mogą obsłużyć od 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Tego typu oczyszczalnie znajdują zastosowanie przy placówkach szkolnych, osiedlach, czy niewielkich zakładach pracy. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zalecane są tam, gdzie właściwości gruntu nie pozwalają na zastosowanie oczyszczalni drenażowej. Wówczas oczyszczone ścieki można odprowadzać do rzeki lub do rowu melioracyjnego. Takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ oczyszczalnie biologiczne typu Topas gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Ponadto modele oczyszczalni Topas 5 – Topas 30 nie wymagają składania wniosku o pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do odbiornika zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Prawem Wodnym produkcja ścieków w ilości do 5m3/dobę nie podlega temu zobowiązaniu. Oczyszczalnie biologiczne Topas dają możliwość oszczędności wody poprzez zawrócenie jej do środowiska. Woda na wypływie oczyszczalni jest na tyle klarowna i oczyszczona, że może zostać także powtórnie wykorzystana do celów gospodarczych.

Cena:

15 038 €

Oczyszczalnia Topas 80

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

12 m3

Wymiary

Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:6 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

18 692 €

Oczyszczalnia Topas 100

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

15 m3

Wymiary

2 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:4 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

23 846 €

Oczyszczalnia Topas 130

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

20 m3

Wymiary

2 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:5 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

28 846 €

Oczyszczalnia Topas 160

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

24 m3

Wymiary

2 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:6 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

35 308 €

Oczyszczalnia Topas 200

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

30 m3

Wymiary

4 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:4 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

40 385 €

Oczyszczalnia Topas 250

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

38 m3

Wymiary

4 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:5 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

48 462 €

Oczyszczalnia Topas 300

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

45 m3

Wymiary

4 zbiorniki. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:6 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

56 269 €

Oczyszczalnia Topas 350

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

53 m3

Wymiary

4 zbiorniki. Wys: 2,9 m / Szer:2,3 m / Dł:6 m

Głębokość odpływu

0,8 – 1,5 m

Średnica rur

110/160 mm

Cena:

63 462 €

Oczyszczalnia Topas 400

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

60 m3

Wymiary

5 zbiorników. Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:6 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

× Jesteśmy na Whats App