biologiczna oczyszczalnia ścieków dla 15-65 osób

Średnie biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas

Stopień oczyszczenia ścieków do:
0%

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas to urządzenie  przeznaczone dla średniej  ilośći ścieków. Typoszereg  zawiera modele Topas 20, 30, 40, 50 oraz 65. Różnią się one wielkością a co za tym idzie możliwością przerobową oraz maksymalną  przepustowością dobową. Zastanawiasz się nad oczyszcalnią – sprawdź jak działa i jakie korzyści wynikją z zainwestowania w urządzenie. 

Małe oczyszczalnie

1-15 osób, idealne gdy szukasz oczyszczalni do domu jednorodzinnego, domku letniskowego? Kliknij po więcej szczegółów!

Duże oczyszczalnie

65 – 400 osób to oczyszczalnia dla hotelu, restauracji, bloku, wspólnoty mieszkaniowej, miejscowości.

Czym jest biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Topas znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków z domów, obiektów rekreacyjnych, małych zakładów. Przy innych ściekach niż bytowe należy zwrócić uwagę, aby były one biologicznie oczyszczalne (pH w przedziale 6,5 – 7,8 CHZT = maks. 4 x BZT5), a ich ilość i obciążenie odpowiadało wydajności oczyszczalni. Budowa przydomowych oczyszczalni o wydajności od 7,5 m3/dobę wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oczyszczalnie o takiej wydajności mogą obsłużyć od 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Tego typu oczyszczalnie znajdują zastosowanie przy placówkach szkolnych, osiedlach, czy niewielkich zakładach pracy. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zalecane są tam, gdzie właściwości gruntu nie pozwalają na zastosowanie oczyszczalni drenażowej. Wówczas oczyszczone ścieki można odprowadzać do rzeki lub do rowu melioracyjnego.Takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ oczyszczalnie biologiczne typu Topas gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Ponadto modele oczyszczalni Topas 5 – Topas 30 nie wymagają składania wniosku o pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do odbiornika zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Prawem Wodnym produkcja ścieków w ilości do 5m3/dobę nie podlega temu zobowiązaniu. Oczyszczalnie biologiczne Topas dają możliwość oszczędności wody poprzez zawrócenie jej do środowiska. Woda na wypływie oczyszczalni jest na tyle klarowna i oczyszczona, że może zostać także powtórnie wykorzystana do celów gospodarczych.

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

5115 €

Oczyszczalnia Topas 20

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

3 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:2,2 m / Dł:2m

Głębokość odpływu

0,5 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

8077 €

Oczyszczalnia Topas 30​

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

4,5 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:2,3 m / Dł:3 m

Głębokość odpływu

0,5 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

10 692 €

Oczyszczalnia Topas 40​

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

6 m3

Wymiary

Wys: 2,5 m / Szer:2,3 m / Dł:4 m

Głębokość odpływu

0,5 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

11 115 €

Oczyszczalnia Topas 50

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

7,5 m3

Wymiary

Wys: 2,7 m / Szer:2,3 m / Dł:4 m

Głębokość odpływu

0,6 – 1,3 m

Średnica rur

110/160 mm

przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Cena:

12 192 €

Oczyszczalnia Topas 65​

Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego SBR, w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków posiadająca najwyższy na rynku stopień oczyszczenia ścieków tj. 98%. Potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Urządzenie posiada wszelkie certyfikat CE i spełniające normę ISO.

5/5

Liczba osób

Dzienna przepustowość

7,5 m3

Wymiary

 

Głębokość odpływu

Średnica rur

110/160 mm

× Jesteśmy na Whats App