LiWaterTech

🏠


Biologiczne oczyszczalnie
ścieków

Topas to najnowocześniejsze oczyszczalnie w Europie - z systemem monitorowania pracy przez moduł GSM, lampą UV i filtrem piaskowym. Odzyskaj i ponownie wykorzystaj wodę. Oczyszczalnie Topas to najlepszy wybór!

O nas

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Topas, które produkowane są od ponad 15 lat w stolicy Wielkopolski, którym jest Poznań. Zrównoważone podejście do zagadnień ochrony środowiska naturalnego, racjonalne wykorzystanie jego zasobów oraz zastosowanie wysoko zaawansowanych rozwiązań, w celu stworzenia warunków do jak najlepszej jego korelacji z człowiekiem, to podwaliny naszej firmy. Jako pasjonaci, teoretycy oraz przede wszystkim praktycy z dziedziny oczyszczania ścieków, projektujemy urządzenia pod indywidualne potrzeby klientów, pomagamy dobrać je w zależności od potrzeb właścicielom domów jednorodzinnych, ale także hotelom, restauracjom, firmom.

Działamy na terenie całej Polski! 

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań. Produkujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków Topas, doradzamy w odpowiednim doborze urządzenia, a także montujemy je w terenie.

Serwisujemy i naprawiamy oczyszczalnie ścieków różnych producentów na terenie całego kraju. Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem oczyszczalni Topas w Polsce. Ponadto sprzedajemy i doradzamy w kwestii części zamiennych i podzespołów oczyszczalni.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami! Przygotujemy zgłoszenie, w razie potrzeby operat wodnoprawny czy projekt budowlany. Zgłoś się do nas także jeśli potrzebujesz raportu oddziaływania na środowisko. Przeprowadzimy całą procedurę związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków począwszy od projektu i zgłoszenia, przez budowę, po zapewnieni opieki serwisowej.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie spawania polipropylenu, dzięki czemu tworzymy różnorodne często, nietypowe konstrukcje, zbiorniki na deszczówkę, wodę czy do przechowywania różnorakich substancji.

Dlaczego Topas?

Oczyszczalnie Topas to najlepszy wybór na rynku w kategorii indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.Biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego, w pełni zautomatyzowana, wykonana w całości z polipropylenu.

Działanie oczyszczalni TOPAS oparte jest o technologię biologicznego oczyszczania ścieków, niskoobciążonym osadem czynnym, w sekwencyjnym reaktorze (tzw. SBR). Proces ten jest całkowicie naturalny i nie wymaga zastosowania dodatkowych środków wspomagających jak różnego rodzaju biopreparaty.

Inteligentny system oczyszczania zastosowany w biologicznych oczyszczalniach ścieków TOPAS, wyposażony w sterownik „TOM”, jest w stanie pracować bez regularnego dopływu ścieków nawet do 3 miesięcy, po czym powrócić do natychmiastowego wznowienia pracy. Wydajność procesu jest płynnie regulowana przez sterownik w taki sposób, że po osiągnięciu 10% stopnia wydajności przechodzi w tzw. tryb stand by, w którym składniki z osadnika, w sposób kontrolowany uzupełniają układ, w taki sposób, że ostatnia faza przepływowa trwa ok. 50 godzin i po której następuje faza powrotna, podczas której substrat organiczny odprowadzany jest z osadnika do komory akumulacji. 

dużym atutem oczyszczalni TOPAS jest możliwość nieustania jej pracy w warunkach długotrwałych mrozów (-20°C lub mniej) nie jest zatrzymywane, dzięki możliwości wprowadzenia urządzenia w 100 % tryb manualny (bez wyłączania dmuchawy) gwarantujący stałą cyrkulację wody w oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków TOPAS umożliwiają doposażenie urządzenia w dozownik koagulantu PAX. Koagulacja jest to proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty, o nieregularnej strukturze. W wyniku koagulacji może następować zjawisko żelowania- tworzenia się past i materiałów stałych, sedymentacji lub pokrywania powierzchni mieszaniny warstwą fazy rozproszonej. Stosowanym często koagulantem jest koagulant PAX, będący związkiem nieorganicznym opartym na trójwartościowym glinie Al3+. PAX jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Koagulanty z grupy PAX znakomicie wbudowują się w osad czynny poprawiając jego kondycję, przyczyniają się do redukcji ładunków, doskonale sprawdzają się w zagęszczaniu osadu (tworzenie zwartych kłaczków), a także w procesie zwalczania bakterii nitkowatych. Nadmierna obecność bakterii z tej grupy stanowi główną przyczynę złej sedymentacji osadu czynnego, która prowadzi do poważnych zaburzeń technologicznych, takich jak: powstawanie osadu spęczniałego, wypływającego, piany przekształcającej się w gęsty kożuch, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. 

Modułowa konstrukcja urządzenia i możliwość jej doposażenia czy powiększenia zbiorników wraz ze wzrostem korzystających z niego użytkowników pozwala na zainstalowanie nawet w istniejących już urządzeniach komory filtra piaskowego i lampy UV. Zastosowanie  obu tych elementów pozwala na oczyszczanie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków w stopniu pozwalającym na jej spożywcze wykorzystanie! 

Najwyższy stopień oczyszczania ścieków wśród dostępnych na rynku urządzeń powoduje, że oczyszczalnie Topas mogą być instalowane na obszarach Natura 2000.

Zastosowanie odpowiedniego doposażenia urządzenia w postaci filtra piaskowego, lampy UV, dozowania koagulantu PAX pozwala na uzyskanie wody oczyszczonej w 99%. Daje to możliwość jej ponownego zastosowania do celów gospodarczych w twoim domu!

Nasze oczyszczalnie oczyszczają ścieki w najwyższym stopniu. Potwierdzają to badania akredytowanych laboratoriów w całej Polsce. Dodatkowo decydując się na nasze urządzenie, masz pewność, że oczyszczona woda pochodząca z przydomowej biologicznej oczyszczalni Topas spełnia parametry wymagane przez obowiązujące prawo tj.::

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Zaufali nam

Naszej firmie na przestrzeni lat zaufali zarówno klienci indywidualni, dla których dostarczyliśmy indywidualne systemy oczyszczania ścieków jak i mnóstwo firm czy jednostek budżetowych, których wymagania były znacznie bardziej złożone.