DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ROZWIĄZANIA DLA OSZCZĘDNYCH

Jak zaoszczędzić wodę do podlewania ogrodu?Jak to działa?

Oczyszczona woda pochodząca oczyszczalni może zostać odprowadzona do gruntu poprzez system rozsączenia lub do cieku wodnego, jeżeli takowy znajduje się w pobliżu naszej działki.Wiąże się to jednak tak naprawdę ze stratą wody, za którą i tak już zapłaciliśmy. Rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby ponownie wykorzystać oczyszczoną wodę z pożytkiem dla swojego ogrodu jest oczyszczalnia ze specjalnym filtrem oraz zbiornikiem do jej gromadzenia. Zmagazynowana woda dzięki zamontowanemu systemowi zraszaczy służy w ciągu sezonu letniego do podlewania ogrodu a zimą, gdy nawadnianie nie jest już tak potrzebne woda rozsączana jest w tradycyjny sposób.

POWRÓT KONTAKT Telefon 61 652 72 55