DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA CZY SZAMBO?

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW?

Wiele osób, których działki znajdują się na terenach nieskanalizowanych stają przed nie lada wyborem. Zmuszeni do odprowadzania kłopotliwych nieczystości we własnym zakresie mogą zdecydować się na zbiornik bezodpływowy czyli popularnie tak zwane szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Szambo, które przez bardzo długi czas uchodziło za najpopularniejszy sposób na radzenia sobie z tym problemem to bezodpływowy zbiornik, w którym gromadzone są nieczystości oraz który wymaga systematycznego wywozu jego zawartości. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, które transportują ścieki do najbliższej komunalnej oczyszczali. W żadnym wypadku nie należy zawartości szamba odprowadzać do gruntu a kontrolowanie szczelności zbiornika powinno stać się normą ponieważ przedostanie się ścieków na zewnątrz grozi skażeniem gleby , wód gruntowych a co za tym idzie naraża nasze zdrowie a nawet życie. Koszt szamba wraz z montażem są dość niskie i oscylują w okolicach 5 tys. Złotych. Bardziej kosztowna jest natomiast jego eksploatacja bowiem jednorazowy koszt wywozu nieczystości dochodzi niejednokrotnie do 200zł w co w skali roku może kosztować naszą kieszeń kilka tysięcy złotych.


 Co zatem wybrać? 

Biorąc pod uwagę komfort obsługi i koszty jakie musimy ponieść by zneutralizować ścieki zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zwrot inwestycji nastąpi już po 2 latach!!! Dodatkowym argumentem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem jest to, że przede wszystkim nie narażamy się na niemiłe zapachy towarzyszące szambu oraz fakt, iż po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej gmina z pewnością wyegzekwuje od właścicieli działek na, których zainstalowane jest szambo obowiązek przyłączenia się do sieci a koszt budowy przyłącza pokryje oczywiście przeciętny Kowalski z własnej kieszeni. Gmina natomiast nie może zmusić do tego osoby, który na swojej działce posiada przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.


 POWRÓT KONTAKT Telefon 61 652 72 55