DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

BUDOWA OCZYSZCZALNI KROK PO KROKU


ABY ZBUDOWAĆ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ, TRZEBA ZMIERZYĆ SIĘ Z FORMALNOŚCIAMI:

Krok 1
Sprawdź, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to czy nie zabrania on budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce. 
W świetle ustawy „O zagospodarowaniu przestrzennym” gmina może podjąć decyzje zakazujące lub ograniczające budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Może się tak zdarzyć w przypadku gmin o terenach cennych przyrodniczo lub w przypadku planów budowy własnej kanalizacji. Zdarzają się również przypadki lobbowania firm opróżniających szamba, którym przydomowe oczyszczalnie odbierają zyski. Informacji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udziela wydział architektury Starostwa Powiatowego. Jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający budowę oczyszczalni, możemy przejść do kroku 2. Jeśli gmina nie ma planu, wówczas trzeba wystąpić o warunki zabudowy, wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Niestety czasami trzeba czekać na nie nawet dwa miesiące.

Krok 2
Sprawdź jaką ilość ścieków produkujesz. 
W świetle prawa wodnego zwykłe użytkowanie wody to produkcja ścieków do 5m3/dobę, nie wymaga ono występowania o pozwolenie wodnoprawne. Przeciętnie 4-osobowa rodzina produkuje ścieki w ilości do 1 m3/dobę.

Krok 3
Wybierz miejsce i rodzaj oczyszczalni. 
Sprawdź, czy oczyszczalnia zmieści się na twojej działce, przy zachowaniu odległości wymaganych ustawą „Prawo budowlane”: - 15 m od studni z wodą pitną (również studnią sąsiada), - 5 m od pomieszczeń mieszkalnych, - 2 m od granicy działki, - 1,5 m między nitką drenażową a poziomem wód gruntowych. Urzędy mogą zażyczyć sobie przeprowadzenie badania geotechnicznego poziomu wód gruntowych. Jeśli jest on wysoki, nie można zastosować na działce osadnika z drenażem. Wówczas trzeba wybrać biologiczną oczyszczalnię ścieków (np. typu Topas), która zapewnia redukcję zanieczyszczeń w stopniu 98%. Tak oczyszczony ściek można powtórnie wykorzystać do celów gospodarczych. Gdy oczyszczoną wodę zamierzamy odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych poza terenem działki (np. do rowu melioracyjnego), potrzebne jest jeszcze pozwolenie wodno prawne, wydawane przez Starostwo Powiatowe.

Krok 4
Zgłoś budowę oczyszczalni.
Oczyszczalnia o wydajności do 7,5 m3/dobę (np. modele Topas 5 – 40) nie wymaga pozwolenia na budowę. Aby rozpocząć instalację należy powiadomić o tym 30 dni wcześniej Starostwo Powiatowe. Jest to tzw. zgłoszenie budowlane (odpowiedni druk do pobrania w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego). Do zgłoszenia trzeba dołączyć: - warunki zabudowy (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego), - dokument własności działki, - opis rodzaju oczyszczalni, - parametry techniczne oczyszczalni, - szkic instalacji, - planowany termin instalacji. Urzędnicy mają 30 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to możliwość przystąpienia do budowy.


 POWRÓT KONTAKT Telefon 61 652 72 55