DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

DOTACJE DO INWESTYCJI


W celu sfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, mamy możliwość skorzystania z dwóch źródeł finansowania: 

  • Dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pozyskane z gminy korzystającej z funduszy Unii Europejskiej. 
  • Kredyty i pożyczki pozyskane z banków czy instytucji rządowych i pozarządowych. 

Przypominamy, że istniej możliwość pozyskania środków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach unijnych dotacji.

Warto zaznaczyć, że beneficjentami takich programów są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego a szczegółowych informacji o tym czy nasza gmina przystąpiła do programu należy szukać w Urzędach Miasta i Gminy. Pamiętajmy, że jeżeli nasza gmina aktualnie nie prowadzi programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zawsze możemy wyjść z inicjatywą obywatelską i w ten sposób skłonić władze do przystąpienia do programu i ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, bowiem wysokość dofinansowania sięga nawet do 45% wartości inwestycji.


 POWRÓT KONTAKT