DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Systemy rozsączania


RURY DRENARSKIESystem rozsączenia oczyszczonej wody z wykorzystaniem rur drenarskich jest rozwiązaniem prostym i niedrogim. Oczyszczona woda odprowadzana jest do gruntu przy pomocy systemu perforowanych rur (tzw. drenarskich) ułożonych pod powierzchnią ziemi. Rury w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do ich wnętrza piasku i ziemi otoczone są warstwą przepuszczalnej geowłókniny oraz ułożone są na podsypce ze żwiru płukanego. Rozwiązanie to jest idealne dla działek gdzie występuje dobrze przepuszczalne podłoże, niestety ze względu na możliwość bardzo szybkiej kolmatacji nie jest zalecane, tam gdzie mamy do czynienia z płytko osadzonym zwierciadłem wód gruntowych oraz gdzie jest słabo przepuszczalny grunt. 

SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCESkrzynki rozsączające – rozsączenie wody z oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii skrzynek STORMBOX jest rozwiązaniem równie prostym co w przypadku zastosowania rur drenarskich. Wysoka wytrzymałość materiału pozwala na usytuowanie pola rozsączającego nawet w miejscu gdzie docelowo będzie można parkować samochód. Zaletą tego rozwiązania jest oprócz tego, przede wszystkim możliwość zamontowania w bardzo trudnych warunkach terenowych, gdzie wykorzystanie rur drenarskich jest niemożliwe, ze względu na słabo przepuszczalny grunt i wysoki poziom wód. Skrzynki owijane są geowłókniną oraz osadzane na podsypce z drobno płukanego żwiru, frakcja 8-16mm. Zabieg ten zapobiega kolmatacji przestrzeni wewnątrz skrzynki zapewniając równomierny przepływ odprowadzonej wody i jej proporcjonalne odprowadzenie na powierzchni całego pola rozsączającego.

ODPROWADZENIE
DO CIEKU WODNEGO

Odprowadzenie do cieku wodnego – W przypadku gdy w pobliżu naszej działki znajduje się ciek wodny możemy odprowadzić do niego oczyszczoną wodę. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na zrzut oczyszczonej wody jest operat wodnoprawny. Dotyczy to osób fizycznych, które wykazują większy zrzut niż 5m3 na dobę oraz niezależnie od wielkości zrzutu osób prawnych. Warunkiem koniecznym w tego typu rozwiązaniu pozbycia się oczyszczonej wody jest zgodna właściciela rowu melioracyjnego/cieku tj. najczęściej gminy lub osoby prywatnej.

NOWOŚĆ

Oczyszczalnia ze zbiornikiem magazynującym oczyszczoną wodę do podlewania oraz polem rozsączającym

Oczyszczona woda pochodząca z oczyszczalni może zostać odprowadzona do gruntu poprzez system rozsączenia lub do cieku wodnego, jeżeli takowy znajduje się w pobliżu naszej działki. Wiąże się to jednak tak naprawdę ze stratą wody, za którą i tak już zapłaciliśmy. Rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby ponownie wykorzystać oczyszczoną wodę z pożytkiem dla swojego ogrodu jest oczyszczalnia ze specjalnym filtrem oraz zbiornikiem do jej gromadzenia. Zmagazynowana woda dzięki zamontowanemu systemowi zraszaczy służy w ciągu sezonu letniego do podlewania ogrodu a zimą, gdy nawadnianie nie jest już tak potrzebne woda rozsączana jest w tradycyjny sposób.