DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Operaty wodnoprawne


Operat wodnoprawny to zestaw dokumentów składający się z części opisowej oraz graficznej, będący podstawą do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez organy administracji państwowej na drodze postępowania administracyjnego i w związku z czym podlega kodeksowi Postępowania Administracyjnego. 

Operat tak naprawdę określa i argumentuje potrzeby wodne przyszłego użytkownika. 

Pozwolenie to najkrócej rzecz ujmując wymagane jest w przypadku osób fizycznych w przypadku gdy chcą odprowadzać ścieki oczyszczone do cieku wodnego czy rowu melioracyjnego oraz gdy dzienny zrzut przekraczać ma 5m3/d. 

W przypadku osoby prawnej nie ma znaczenia sposób, wielkość czy miejsce odprowadzania oczyszczonego ścieku, bezwzględnie pozwolenie jest wymagane przez organy administracyjne. 

Pozwolenie wodnoprawne w oparciu o Ustawę Prawo Wodne pozwala na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych) 
  • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).


  KONTAKT tel. 61 652 72 55