DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

KLASA PREMIUM  Przydomowe oczyszczalnie ścieków TOPAS

Zastosowanie i przeznaczenie oczyszczalnie TOPAS to typoszereg oczyszczalni SBR o szerokim zakresie zastosowania 5-300RLM (zakres użytkowników),  cechującymi się bardzo wysokim stopniu oczyszczania ścieków, idealny dla terenów z wysokimi wodami gruntowymi i rozbudową modułową. Najczęstszym zastosowaniem są domy jednorodzinne, instytucje, firmy, szkoły, ośrodki wczasowe, społeczne, obiekty gastronomiczne itp.

GŁÓWNE ZALETY

 • duża wydajność 
 • niska cena
 • brak przykrych zapachów 
 • zastosowanie w mieście i na wsi 
 • wysoka efektywność oczyszczania, nawet do 98% 
 • możliwość podłączenia kilku a nawet kilkudziesięciu domów 
 • możliwość modułowej rozbudowy 
 • możliwość pracy nawet przez trzy miesiące bez dopływu ścieków 
 • możliwość krótkotrwałego przekroczenia dopływu ścieków nawet o 100% 
 • możliwość demontażu i przeniesienia w inne miejsce 
 • możliwość powtórnego wykorzystania oczyszczonej wody 
 • (np. nawadnianie, podlewanie ogrodów) 
 • wydajność do kilkudziesięciu m3 na dobę 
 • certyfikat CE

Kliknikj i powiększ  

 


WARUNKI ZASTOSOWANIA 

 Oczyszczalnia domowa Topas znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków z domów, obiektów rekreacyjnych, małych zakładów. Przy innych ściekach niż bytowe należy zwrócić uwagę, aby były one biologicznie oczyszczalne (pH w przedziale 6,5 – 7,8 CHZT = maks. 4 x BZT5), a ich ilość i obciążenie odpowiadało wydajności oczyszczalni. Budowa przydomowych oczyszczalni o wydajności od 7,5 m3/dobę wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oczyszczalnie o takiej wydajności mogą obsłużyć od 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Tego typu oczyszczalnie znajdują zastosowanie przy placówkach szkolnych, osiedlach, czy niewielkich zakładach pracy. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zalecane są tam, gdzie właściwości gruntu nie pozwalają na zastosowanie oczyszczalni drenażowej. Wówczas oczyszczone ścieki można odprowadzać do rzeki lub do rowu melioracyjnego. Takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ oczyszczalnie biologiczne typu Topas gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Ponadto modele oczyszczalni Topas 5 – Topas 30 nie wymagają składania wniosku o pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do odbiornika zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Prawem Wodnym produkcja ścieków w ilości do 5m3/dobę nie podlega temu zobowiązaniu. Oczyszczalnie biologiczne Topas dają możliwość oszczędności wody poprzez zawrócenie jej do środowiska. Woda na wypływie oczyszczalni jest na tyle klarowna i oczyszczona, że może zostać także powtórnie wykorzystana do celów gospodarczych.


Powiązane usługi:

DORADZTWO  MONTAŻ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SERWIS  NAPRAWA  CZĘŚCI I PODZESPOŁY  SPRAWY URZĘDOWE  

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. LiWaterTech Poznań tel: 61 652 72 55