DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Naprawa niedrożnych pól rozsączających

Niedrożność pola rozsączającego to jeden z najczęstszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy oczyszczalni ścieków z systemem rozsączania do gruntu. Przyczyn może być naprawdę wiele, począwszy od nieprawidłowej pracy oczyszczalni, która w niewystarczającym stopniu oczyszcza ścieki i powoduje przedostanie się do pola wody z materiałem nośnym, poprzez podniesienie się poziomu wód gruntowych na działce, po najczęstszą przyczynę czyli wadę konstrukcyjną samego pola. Częstym błędem w przypadku projektowania pola rozsączającego jest jego zbyt mała wielkość w porównaniu do liczby osób z niego korzystających, gdzie zrzut oczyszczonej wody przewyższa zdolności rozsączania.
Nie małe znaczenie przy instalacji rozsączu jest jego odpowiednie posadowienie na podsypce z kamienia płukanego oraz zaizolowanie go (zarówno w przypadku skrzynek rozsączających jak i rur drenarskich) warstwa geowłókniny. Zabiegi te zapobiegają przedostawaniu się piasku, gliny czy ziemi do pola tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo jego kolmatacji. 

Nasza firma posiadając wieloletnie doświadczenie w modernizacji oraz instalacji pól rozsączających dokonuje renowacji pól.


 SERWIS   KONTAKT tel. 61 652 72 55