DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Montaż oczyszczalni

montaż oczyszczalni ścieków Poznań

Nasza firma działając na rynku od ponad 10 lat specjalizuje się w montażu oczyszczalni ścieków, zarówno zakupionych w naszej firmie jak i u innych dostawców.
Koszt montażu uzależniony jest od warunków gruntowych oraz sposobu odprowadzenia oczyszczonej wody a jego wycena następuje po wizji lokalnej u klienta.

Montaż obejmuje 

  • wykopy ziemne
  • posadowienie oczyszczalni
  • przyłączenie oczyszczalni ścieków do źródła ścieków odchodzących z budynku
  • montaż pola rozsączającego/ odprowadzenia do cieku wodnego
  • sprawdzenie poprawności funkcjonowania oczyszczalni

Po zakończeniu prac klient otrzymuje protokół zdawczo – odbiorczy robót oraz protokół rozruchu oczyszczalni.  KONTAKT tel. 61 652 72 55