DRZEWA SOLARNE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Badania poziomu wód


Nasz firma wykonuje badania poziomu wód gruntowych. Informacja o poziomie na jakim występuje zwierciadło wód podziemnych oraz rodzaju gruntu pozwala na precyzyjne dobranie odpowiedniego typu oczyszczalni ścieków oraz przede wszystkim systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych. 

Nie każda bowiem oczyszczalnia przeznaczona jest do trudnych warunków gruntowych, o czym warto pamiętać planując inwestycję. 

Niezwykle istotne przy planowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest, także określenie stopnia przepuszczalności gruntów. Badania te wykonywane są poprzez wykonanie specjalnych odwiertów w podłożu i wypełnienie ich cieczą, której odpowiednie tempo wsiąkania pozwala określić stopień wchłanialności gleby.


  KONTAKT tel. 61 652 72 55